فعالیت کلاسی و تکالیف روزانه پایه اول

فعالیت های کلاسی


تمرین و مرور نشانه ها و پرسش ها از دانش آموزان .دیکته  تخته ایی تمرین شد. دیکته در دفتر تمرین شد.  .  صفحه 52 و53و54 کتاب ریاضی حل شد.

شنبه12آذر ۱۴۰۱

 

تدریس نشانه( ر). تکرار و تمرین نشانه ها   . انجام صفحه 48 نگارش . دیکته پای تخته و روان خوانی  تمرین شد.  هنراتمام نقاشی با مداد  رنگی و شروع مجسمه سازی

یکشنبه 13آذر ۱۴۰۱

 

تمرین ترکیبها .خواندن نشانه ها و کلمه ها و جمله ها . تدریس علوم صفحه 19تا23 . پرسش از دانش اموزان .صفحه 44و45 نگارش کامل شد. فارسی صفحه 38

دوشنبه14آذر ۱۴۰۱

 

تکرار و تمرین ترکیبات، خواندن نشانه ها و کلمه ها و جمله ها، پرسش از دانش آموزان  .نمایش  فیلم .تدریسر ریاضی روخوانی فارسی..

سه‌شنبه 15 آذر ۱۴۰۱

 

تدریس نشانه ن. تمرین و مرور عددها  تمرین روخوانی

چهارشنبه 16 آذر ۱۴۰۱

 

 

تکالیف روزانه


نگارش صفحه 47 حل شود.

شنبه 12 آذر ۱۴۰۱

 

کاربرگ نشانه (او و) حل شود.

یکشنبه 6آذر  ۱۴۰۱

 

پیک آدینه 5 حل شود. کاربرگ س حل شود.

دوشنبه 7آذر ۱۴۰۱

 

فارسی گاج صفحه 45-46-47 و تمرین املا

سه‌شنبه 8 آذر ۱۴۰۱

 

کپی (ن )شود. روانخوانی تا صفحه 15 تمرین شود.

چهارشنبه 16 آذر ۱۴۰۱

 

  فارسی گاج صفحات 55-56-57  انجام شود.- تمرین املا -

پنجشنبه 17 آذر ۱۴۰۱

 

هر روز روانخوانی از کتاب دیکته شب تا پایان نشانه « ت » صفحه‌ی ۱۱ تمرین شود
روز شنبه روانخوانی از این صفحات پرسیده می شود.
تمرین املا هرروز با ذکر تاریخ انجام شود.